Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Karin Hendriks Fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Karin Hendriks fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Karin Hendriks fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan info@karinhendriksfotografie.nl

Persoonsgegevens die Karin Hendriks Fotografie verwerkt

Karin Hendriks Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.karinhendriksfotografie.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

 • Voor- en/of achternaam
 • emailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • gegevens over jouw activiteiten op de de website

De website www.karinhendriksfotografie.nl en/of dienst Karin Hendriks fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@karinhendriksfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Karin Hendriks Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Jouw betaling af te kunnen handelen
 • Goederen en/of diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Karin Hendriks Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KHF fotografie) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Karin Hendriks Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • (Email) Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens en trouwdatum: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Account op de website: totdat jij deze opzegt

Delen van persoonsgegevens met derden

Karin Hendriks Fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Picture Present is zo’n partij met bewerkersovereenkomst. Ik ontvang echter geen enkele persoonsgegeven. 

Bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Karin Hendriks Fotografie:

 • Email
 • Social Media
 • Leveranciers
 • Picture Present/Pixieset

Cookies, of vergelijkbare technieken

Karin Hendriks Fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

Cookies derden:

Via Google Analytics plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we een goed beeld hebben van het aantal en het soort bezoekers. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wilt u meer lezen over het privacy beleid van Google kijk dan hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Social Media Cookies

Op verschillende plekken op de site deel ik knoppen of informatie van Social Media, zoals Facebook en Instagram. Door deze sociale netwerken worden cookies geplaatst.

Privacybeleid Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Privacybeleid Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Verzending digitale bestanden via We Transfer

Voor het versturen van de digitale bestanden maak ik gebruik van We Transfer. De downloadlink voor de beelden krijg je met WeTransfer.com per mail toegestuurd en is 7 dagen geldig. Vanzelfsprekend heeft wetransfer.com geen toegang tot het digitale bestand zelf, zij zorgen er alleen voor dat jij het ontvangt. Wel houdt WeTransfer.com bij hoe vaak je het bestand download en of je het hebt gedownload hierover ontvang ik een melding als het bestand nog niet is gedownload. Na 7 dagen wordt het bericht(de digitale beelden en jouw mailadres) automatisch verwijderd, ook als je het bericht niet hebt gedownload.

Privacybeleid We Transfer: https://wetransfer.com/legal/privacy

Privacybeleid Pixie:https://pixieset.com/privacy/

Review

Met reviews ben ik altijd blij. Bij een review wordt je naam of intitialen gepubliceerd. Het mailadres wordt bewaard maar niet gepubliceerd. Zo weten bezoekers op de website dat het een echt review is van iemand die het product echt gekocht heeft. Reviews blijven bewaard. Op verzoek kan ik eerder geplaatste reacties van jou verwijderen (zie gegevens verwijderen )

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin Hendriks Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@karinhendriksfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoekKarin Hendriks Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Karin Hendriks Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@karinhendriksfotografie.nl